Die dame met die goue Operastem, Mimi Coertse – ‘n kort Bio oor :-